Maklumat

Pemerintah Kecamatan Mamuju siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Publik yang telah ditetapkan dan apabila kami melanggar maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

 

Camat Mamuju

 

TTD